25.12.2017 / Gösterim Sayısı : 739

2018 Staj Duyurusu

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri gereğince; ''Yükseköğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği'' ile ortaöğretim programlarına ilişkin ''Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'' ne göre staj programları yürütülmektedir. 2018 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Staj Uygulama Takvimine göre;

1-Staj Başvuruları 02.01.2018-30.04.2018 tarihleri arasında yapılacak olup, bu tarihlerden sonra müracaat kabul edilmeyecektir.

2-Staj Başvuruları İl Müdürlüğümüze şahsen yapılacak olup posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3-İlçe Müdürlüklerinde staj yapacak öğrenciler staj başvurusunu İl Müdürlüğümüze yapacaklardır. Staj Başvurusu kabul edilen öğrencilerin İlçe Müdürlüğüne görevlendirmeleri yapılacaktır.

4-Staj başvurusuna gelen öğrenciler aşağıdaki belgeleri (matbu dilekçe ekinde) ibraz edeceklerdir.

               -Başvuru dilekçesi (İl Müdürlüğümüzden matbu dilekçe verilecektir.)

                -2 adet nüfus cüzdan fotokopisi (aslı öğrenci tarafından yanında getirilecektir.)

                -2 adet vesikalık fotoğraf (son altı aylık)

                -Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan alınan fotoğraflı öğrenci belgesinin aslı,

                - Stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan ilgili birime hitaben yazılmış olan staj tarihi-süresini ve staj yapmasının uygun olduğunu belirtir yazı

5- Bahçe Bitkileri, Bahçe Tarımı, Bitki Koruma (Lisans), Bitki Koruma (Önlisans) Organik Tarım, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Önlisans), Tarımsal Yapılar ve Sulama, Gıda Mühendisliği, Tarım Ekonomisi Tarım Makineleri, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Su Ürünleri Mühendisliği, Veterinerlik, Zootekni ve Fidan Yetiştiriciliği bölümleri haricindeki staj müracaatları kabul edilmeyecektir.

6-Staj Yönergesi gereği başvuruların tamamı, Staj Yürütme Komisyonu tarafından incelenecektir. (İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik veya usulüne uygun olmaması sonucu başvuru değerlendirmeye alınmaz)

7- Başvuruların değerlendirilmesi 02.05.2018-11.05.2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

8-Başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi internet sitemizden duyurulacaktır.

Ek Dosyalar

''