7.12.2017 / Gösterim Sayısı : 545

Genç Çiftçi Projeleri

#2017 Genç Çiftçi Projeleri

2017 Yılı Genç Çiftçi Projeleri Kapsamında

Büyükbaş Hayvanlar Sahiplerine Teslim Edildi...

Genç Çiftçi projeleri Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla 2017 yılında da 2017/10 sayılı tebliğ ile uygulanmaya devam etmektedir.

Genç Çiftçi Projesi kırsal alanda ikamet eden 18-40 yaş aralığında, tarımsal faaliyet gösteren veya göstermek isteyen genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30.000,00 ₺'ye kadar hibe ödenmesini kapsamaktadır.

Bu yıl İlimize tahsis edilen 246 adet proje sahibi genç çiftçimiz hibe almaya hak kazanmıştır.

Proje kapsamında ilimizde 137 Genç Çiftçimize altışar adet olmak üzere 822 adet dişi düve İl Müdürümüz Erdem KARADAĞ' ın katılımıyla Biga İlçemizden başlamak suretiyle 11 ilçemizde hak sahibi olan genç çiftçilere teslimi yapılmıştır. 2017 yılı genç çiftçi projelerinden 10 adet arıcılık, 13 adet örtü altı yetiştiriciliği, 7 adet mantar yetiştiriciliği, 11 adet kapama meyve bahçesi tesisi,  2 adet bağcılık, üzümsü bitkiler yetiştiriciliği olmak üzere 43 Genç Çiftçimizin hibe ödemeleri tamamlanmıştır.

Küçükbaş hayvan projesinde hak sahibi 66 Genç Çiftçiye 2.442 adet Koyun teslimleri Aralık ayı sonuna kadar tamamlanacaktır.

''