21.12.2017 / Gösterim Sayısı : 215

Çanakkale Boğazı Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlendi

#Hayalet Ağ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında Çanakkale Boğazında yürütülen çalışmalar tamamlandı.

                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında Ülkemizde "Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi"  uygulamaya konuldu.

Proje ile su ürünleri yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığın engellenmesi, biyolojik ve ekonomik kayıpların azaltılması, dolayısıyla da balıkçılık faaliyetlerinin canlandırılması hedeflendi.

Su ürünleri avcılığı sırasında zemin yapısı, hava koşulları, ağ çakışması veya kullanım hataları gibi nedenlerle denizlere terk edilmiş ağların ve av araçlarının temizlenmesi amacıyla başlatılan projede tespit çalışmalarının ardından terkedilmiş ağlar denizlerimizden çıkarılmıştır. Hayalet ağlar, denizlerimizde çevreye ve balıkçılığa zarar veren "Hayalet Avcılık" olarak da bilinen pasif avlanmaya su altında kaldığı müddetçe devam etmektedir. Terk edilmiş olan bu av araçlarının ortamdan temizlenmesi bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunacaktır.

 Bu yıl içerisinde kayıp av araçları hakkında balıkçılar ile yüz yüze görüşme yapılarak kayıp av araçlarının kesin yerleri ve miktarlarının tespit edilmiş, tespit edilen av araçlarının çıkartılması, av araçlarının imhası veya değerlendirilmesi, proje görsellerinin balıkçıların ve kamuoyunun bilgisine sunulması, kamuoyunda farkındalık yaratılması faaliyetlerine devam edilecek olup; ayrıca hem yurt içinde hem de yurtdışında proje tecrübelerinin paylaşımı hedeflenmektedir. Daha sonra yapılacak kayıp av araçları temizleme çalışmaları, av araçlarının nerede ve ne zaman kaybedildiği ile av araçlarının özelliklerine ilişkin kayıt altına alınan bilgilere göre planlanacaktır.

Proje kapsamında 0-40 metre aralığındaki derinliklerde dalma yöntemiyle terk edilmiş av araçlarının tespiti, fotoğraf ve video çekimleri, markalanması ve çıkarılması, satha getirilmesi, nakledilmesi, sergilenmesi ve bertaraf işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Çanakkale de 2016 yılında Bozcaada ve Gökçeada çevresinde uygulamaya konulan Proje sonucunda; 13 lokasyon belirlenmiş bu lokasyonlarda 408.200 m2 deniz alanı taranmış ve yaklaşık 3000 m2 ağ denizlerimizden bertaraf edilmiştir.

2017 yılında da devam eden projede Çanakkale Boğazında; İngiliz donanmasına bağlı olan ve 1915 yılında Alman deniz altısı tarafından torpillenerek Çanakkale açıklarında batırılmış olan Majestik batığı, Gelibolu önellerinde bulunan Barbaros Hayrettin Zırhlısı ve Kilitbahir önlerinde bulunan Kaptan Franko batığı başta olmak üzere belirlenmiş olan 12 lokasyon da çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu lokasyonlar içerisinde 56500 m2 alan taranmış ve 11000 m2 Hayalet Ağ denizlerimizden bertaraf edilmiştir.

2016-2017 yıllarında toplamda yaklaşık olarak 14000 m2 Hayalet ağ denizlerimizden bertaraf edilmiştir.

             Projenin hedefine ulaşması öncelikle balıkçılarımızın konuya duyarlı olmasına bağlı olacaktır. Su kaynaklarımızın sınırsız olmadığı ve korunması gerektiğini balıkçılarımız bildiğinden, bu kaynaklardaki su ürünlerini gelecekte avlayabilmek ve yeni nesillere aktarabilmek için av aracı kayıplarını en aza indirmeleri, riskli alanlarda av aracı kullanmamaları, av aracı çatışmalarını en aza indirmeleri, kendi aralarındaki diyaloğu artırmaları, kullanımı yasak olan av araçlarını kullanmamaları ve kayıp av araçlarını agimkayboldu@tarim.gov.tr e-posta adresine bildirmeleri projenin amacına ulaşmasında en önemli etmen olacaktır.
''