T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çiftçiler Kurs Bitirme Belgelerini Aldılar

Yayın Tarihi : 31.7.2017

AYVACIK İLÇEMİZ KORUBAŞI KÖYÜNDE ÇİFTÇİLER KURS BİTİRME BELGELERİNİ ALDILAR!

Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce; Bakanlığımız Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında 10.07.2013 tarihinde imzalanan "Aktif İşgücü Piyasası Programları İşbirliği Protokolü" kapsamında Ayvacık İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce 10 farklı köyde 5 değişik konuda; "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor ve Sürü Yönetimi Elemanı Benim", "Süt Sığırı Yetiştiriciliği", "Süt Hijyeni", "Arı Yetiştiriciliği" ve "Zeytin Ağacında Budama" konularında 17 adet kurs açılmış olup; kurslarda belge almaya hak kazanan kursiyerlere Ayvacık İlçesi Korubaşı köyünde yapılan tören ile 263'ü erkek 62 'si kadın çiftçiden oluşan toplamda 325 kursiyere kurs bitirme belgeleri verildi.

Düzenlenen törene; Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem KARADAĞ, KTV Şube Müdürü H.İbrahim BÜYÜKGAGA, Ayvacık İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail BİLİR, Çanakkale İŞKUR İl Müdürü Ali ÇALIŞKAN, Çanakkale Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ferhan SAVRAN, Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun ÇETİN, Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Ahmet GÜLER, Ayvacık Organik Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Özcan YILMAZ, teknik personeller, muhtarlar ve çok sayıda üretici katıldı.

Çanakkale İŞKUR İl Müdürü Ali ÇALIŞKAN konuşmasında; "İstatistik bilgilerden öğrendiğimize göre dünyada gıda üretimi yapan aile, çiftçi sayısı hızla düşmekte. Petrol gibi gıda üretimi de önem kazanmakta. Gıda üretimi yapan bu nüfusu kırsalda tutmanın üretimini devam ettirmenin yolu bilinçli tarım ve ürününün katma değerinin yükseltilmesiyle oluşur. Bu bilinci kazanmanın da yolu eğitimdir, biz de bu bağlamda ilimizde İŞKUR'a ayrılan bütçemizin neredeyse tamamını tarımsal konularda açılan kurslarda harcadık. İhtiyaç duyulduğu takdirde yine harcamaya devam edeceğiz"  dedi.

Daha sonra törende bir konuşma yapan Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem KARADAĞ; "Çiftçilerimize mesleki eğitim verilmesi amacıyla Bakanlığımız Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında 10.07.2013 tarihinde "Aktif İşgücü Piyasası Programları İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır. Bu protokolle; istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması için düzenlenecek faaliyetler çerçevesinde, tarımsal alanlarda üretilebilecek ürünlerin tespit edilmesi, iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi, ürün kalitesinin artırılması, üretilen ürünlerin pazarlanması, tarım sektörünün gençleştirilmesi için ziraat ve hayvancılık alanında bulunan aile, kadın ve genç bireylerin eğitilerek bilinçlendirilmesi, meslek edinmelerinin sağlanması ve istihdama yardımcı olunması amaçlanmaktadır.

Dünya nüfusunun giderek artması, buna paralel olarak gıda maddelerine duyulan ihtiyacın artması; güvenli, kaliteli, sağlıklı tarım ürünlerine olan talebi de arttırmıştır. Tarımsal üretimde verim artışı sağlamak, kaliteli ve sağlıklı ürünler üretmek, yeni teknolojileri kullanmak, verimli ve karlı bir üretim yapmak, kaynakları en iyi biçimde kullanmak ancak eğitimlerle mümkündür. Biz de İl Müdürlüğü olarak, genç nüfusun tarıma kazandırılması, tarımsal gelişmeleri takip eden, bilinçli üretim yapan, aldığı eğitimi uygulayan, modern üretimin gereklerini yerine getiren kişilerin yetiştirilmesi, kırsal göçün engellenerek tarımla uğraşan genç çiftçilerin profesyonelleşmelerini sağlamak için bu kursları düzenliyoruz. "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" projesinin amacı; Kursiyerlere, koyun ağılı ve keçi barınağı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, küçükbaş hayvanların besleme ve bakımını yapabilme, çoğaltabilme, hastalıklara karşı koruyabilme ve mücadele edebilme, biyogüvenlik uygulamalarına hâkim olma, sağım yapabilme yeteneği kazandırmak ve Kırsal alanda sürü yönetimi elemanlığını daha cazibeli bir meslek haline getirmektir.

            Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen hayvancılık desteklemelerinde, sertifikalı sürü yönetim elemanlarını en az 5 ay süre ile kesintisiz olarak sigortalı çalıştırdığını belgeleyen 250 baş ve üzeri anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip olan işletmelere yıllık 5000 ₺ destekleme yapılmaktadır. Kursiyerler ayrıca eğitimin konusuna uygun olarak kendi işinde de çalışabilecek ve desteklemeden faydalanabilecektir" dedi.

Konuşmaların ardından kursiyerlere kurs bitirme belgeleri dağıtıldı. Tören, yapılan ikramlarla sona erdi.