T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Ekonomik Yatırımlar Tebliği Yayınlandı

Yayın Tarihi : 14.9.2017

Kırsal Kalkınma Yatırımları Kapsamında

12. Etap Ekonomik Yatırımlar Tebliği Yayınlandı…

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında uygulanacak olan yatırımlara yönelik desteklemelerin usul ve esaslarını belirleyen Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2017/22) 13.09.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular, "www.tarim.gov.tr" internet adresinden bugünden itibaren 90 gün süreyle devam edecek ve 11 Aralık 2017 tarihi itibariyle sona erecektir.

Tebliğde, projelerin hibeye esas üst limitleri; Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurular 2 milyon ₺, tamamlama olan başvurular 1 milyon 750 bin ₺, kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurular ise 1 milyon 500 bin ₺ üst limitini geçemeyecek.

Ayrıca kırsal turizme yönelik niteliği yeni tesis olan yatırımlar için 1 milyon 500 bin ₺, diğer yatırım konuları için 500 bin ₺ üst limitini geçmemek üzere yüzde 50 hibe desteği verilecektir. Diğer yatırım konuları içerisinde, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler ile bilişim sistemleri ve eğitimi konuları yer almaktadır.

Tüm yatırımcılarımızı, söz konusu programa başvurarak kırsal alana yatırım yapmaya davet ediyoruz.