T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

(Tebliğ No:2017/37) Resmi Gazete ’de Yayımlandı.

Yayın Tarihi : 30.10.2017

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No:2017/37) Resmi Gazete 'de Yayımlandı.

05.06.2017 tarih ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği, deniz ve içsularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)'nde kayıtlı, 1.1.2017 tarihinde geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile içsulardaki tüm balıkçı gemisi sahiplerine destekleme yapılacaktır.

                Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri, 03.11.2017 tarihi mesai saati bitimine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine tebliğ ekinde yer alan dilekçe ve ekleriyle müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.